อนุทิน 69618 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 14 ก.ย. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมามอบโล่ตอบปัญหากฏหมายที่โรงเรียน รีบมาประชุมเตรียมเปิด สพม.
  • 15 กันยา ร่วมงานเปิด สพม.19 มีฝนตกบ้าง แฉะ บ่ายจ่ายสลาก ค่ำงานเกษียณรวม สพม. นิพนธ์ผ่านเลย ไม่แวะ
  • 16 กันยา เดินทางไปอุตรดิตถ์ แวะไปรถผอ.ทินกร ภูเรือวิทยา ไปต่อพะเยา งานเกษียณผอ.แสวง
  • 17 ก.ย. เข้ามาอุตรดิตถ์ หลงทางผ่านลำปาง ทานข้าวพบคณะผู้บริหารที่ เตรียมน้อม บ่ายเปิดงานมหกรรมสื่อ ประชุมเตรียมความพร้อมงานที่ภูเรือ ค่ายสิทธิเด็ก คำ่งานเกษียณ สังสรรชาว 46 ICT
  • 18 กันยายน มาร่วมงานมหกรรม วันสุดท้าย ถ่ายภาพการประกวดสื่อ โหลดภาพ วีดิทัศน์ เพลง จากจิรเชษฐ์ มอบของที่ระลึกให้ผอ.ศักดา ทานกลางวัน กลับเลยพร้อมผอ.ทินกร เด็กกบจูเนียร์เสนองานตอนบ่าย กลับตามมา ให้ไพทูรย์มารับที่วรัญญารีสอร์ต ภูเรือ มาถ่ายภาพ สำรวจเพื่อเขียนบล็อก ถึงบ้าน 1 ทุ่ม
เขียน 18 Sep 2010 @ 08:02 () แก้ไข 19 Sep 2010 @ 09:00, ()


ความเห็น (0)