อนุทิน 69603 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

 

ตั้งใจจะเขียนบันทึกเกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยน่าอยู่"

แต่ลูก ๆ ชวนไปกินพิซซ๋า ก็เลยเปลี่ยนมาเขียนเป็นอนุทินแทน

สำหรับประเทศไทยและประเทศทั่วโลก ผมว่า ช่วงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของการศึกษา

โดยมีเหตุปัจจัยมาจากสิ่งที่เรียกว่า

 

WI-MAX

  เขียน:  

ความเห็น (0)