อนุทิน 69599 - มะปรางเปรี้ยว

@69597 อ.แฟรงค์คะ

อาจารย์หลายๆ ท่าน อาจมีความปราถนาดีในการให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มคนทำงานใน GotoKnow.org ค่ะ ซึ่งในส่วนนี้ทางทีมงานเข้าใจเป็นอย่างดี แต่การใช้งาน นักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่จะแลกเปลี่ยนกันเองมากกว่าการร่วมแลกเปลี่ยนกันสมาชิกวัยทำงานค่ะ และการเขียนส่วนใหญ่เป็นการเขียนส่งการบ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการพื้นที่สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน จึงได้เปิดเว็บไซต์ Learners.in.th เพื่อรองรับการใช้งานเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันเพื่อการเรียนการสอน และยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ด้วยเช่นกันค่ะ

และในส่วนนี้อาจมีข้อผิดพลาดในหน้าลงทะเบียนที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ให้ชัดเจน ซึ่งตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนแล้วค่ะ เพื่อแจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ทราบค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากๆ นะคะ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะ :)

เขียน 17 Sep 2010 @ 13:12 ()


ความเห็น (0)