อนุทิน 69560 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....เช้านี้ มีสรุปการทำแผนงาน ปี 54 ของ CUP โรงพยาบาลอุดรธานี ซึ่งร่วมกับปรับแก้จากแผนเดิม ปี 53 และเพิ่มเติมแผนที่จะลงใหม่ปี 54 ตามงานต่าง ๆ 8 คิว เยี่ยมบ้าน สร้างสุขภาพ ควบคุมโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ คุ้มครองผู้บริโภค แผนงาน-โครงการ วิชาการ-วิจัย HRD บริหารการเงินและงบลงทุน และพัฒนาระบบบริการ ..

จากนั้นจึงปรับมาเป็นแผนปฏิบัติงานของรพ.สต. หรือสอ. อีกที

ขอให้มีความสุขกับการทำงานทุกวันน๊า.า...

.....^_^

เขียน 16 Sep 2010 @ 07:56 ()


ความเห็น (0)