อนุทิน 69559 - สีตะวัน

สีตะวัน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 ...ช่วงเช้า ช่วยคลีนิก EPI บ่ายสอนนักศึกษานวดเท้าด้วยตนเอง

ช่วงเย็นฝนตกเหมือนฟ้าถล่ม นั่งทำงานเพลิน ...อยากเคลียร์เยี่ยมบ้าน และจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุปีต่อไปให้เรียบร้อย เพราะอีก 2 วันไม่ได้อยู่สอ. ต้องไปร่วมสรุปการจัดทำแผน ฯ ปี 54 ที่ ประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล

สามทุ่มแล้วฝนยังไม่หยุดตก พี่อ้วนรอปิดสอ.

กลับบ้าน..อาบน้ำ พักผ่อน เปิดคอม ฯ ทบทวน แผนงาน และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ...

7 ด่านสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ

 *  หลีกเลี่ยงอบายมุขและพฤติกรรมเสี่ยง

 *  ออกกำลังกายที่เหมาะสม

 *  โภชนาการ

 *  สุขภาพจิต

 *  มีส่วนร่วมในสังคม

 *  ป้องกันโรคเฉพาะที่พบในผู้สูงอายุ

 *  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อที่สำคัญในวัยสูงอายุ

สรุปข้อมูลปชก. ผู้สูงอายุ ปี 54  = 9.18 %

เขียน 15 Sep 2010 @ 22:32 ()


ความเห็น (0)