อนุทิน #69552

  ติดต่อ

มุมมองของเครือเบทาโกรในการคัดเลือกคน 4 คุณลักษณะที่องค์กรต้องการ  1.ฉลาด ไม่จำเป็นต้องมีไอคิวสูง แต่เป็นบุคคลที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 2.กัดไม่ปล่อย นั่นคือ มีความมุ่งมันในการทำงานให้สำเร็จ 3.ทำงานหนัก คือไม่เกี่ยงงาน พร้อมและสู้งานตลอดเวลาและ 4.มีทัศนคติที่ดี ไม่เอาเปรียบสังคม เสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีมได้

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)