อนุทิน 69542 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

มีประชุมทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในของโรงพยาบาล

เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อรักษาระบบ ISO9001:2008  เดือน พย 53

คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน หารือ เรื่องของการสับเปลี่ยนสถานที่การตรวจติดตามคุณภาพของทีมผู้ตรวจ ที่ประชุมกำลังถกประเด็นปัญหาด้วยเหตุผลว่าสมควรที่จะสับเปลี่ยนหรือไม่

สรุป: ตามมติที่ประชุม ให้มีการเปลี่ยนสถานที่ตรวจติดตาม เปลี่ยนทุก 2 ปี

       เริ่มปีงบประมาณ 2555 โดยปี 54  ทีมตรวจติดตามคุณภาพ ตรวจหน่วยงานเดิม

       แผนการตรวจ ช่วงที่ 1 เดือน กพ-มีค  ช่วงที่ 2 เดือน สค-กย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)