อนุทิน 69541 - คิม นพวรรณ

ทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์  มีหน้าที่ตรวจแผนการเรียนรู้  และวันนี้จะไม่มีชั่วโมงสอน  วันนี้เริ่มตรวจไปแล้วคอมพิวเตอร์  และพลศึกษา  เหลืออีก ๑๕ รายวิชา

ทำให้ย้อนกลับไปคิดถึงตัวเอง  ในหลักสูตรปริญญาตรีก็เรียนมาทางศิลปศาสตร์  แต่เราก็เขียนแผนไปสอนนักเรียนได้  แม้จะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเลย  แต่ก็เขียนมาจากนิสัยการสอนของเราโดยตรง  ใครมาอ่านก็จะคาดเดานิสัยของผู้สอนได้เลย

วันนี้ก็เหมือนเวลาที่ผ่านมาของการตรวจแผน  "ทำไมต้องแนะนำซ้ำซาก"  โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาพลศึกษา  ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริง  น่าจะเขียนไปตามกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นจริง

ผอ.แวะมาบอกว่า "ให้ถ่ายทอดความเป็นทายาทอสูร" ไว้ให้หมดเปลือก ฮา ๆ ๆ ๆ บังเอิญฝนตกอากาศเย็น ก็ไม่ต้องปวดหัวกับงานที่รับผิดชอบ

เขียน 15 Sep 2010 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)