อนุทิน 69538 - หนานเกียรติ

มีโอกาสกลับไปอ่านงานเขียน และการนำเสนองานของตัวเองเมื่อราว ๑๐ ปีที่แล้ว 

พบว่าตัวเองไม่ได้พัฒนาขึ้นเลย กลับแย่ลงไปในหลาย ๆ เรื่อง

หาคำตอบให้ตัวเองว่าเพราะอะไร 

คราวนั้นได้ทำงานใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์หลายท่าน 

แตกต่างจากวันนี้ที่แทบไม่มีโอกาสและบรรยากาศแบบนั้น

เรื่องการเติบโตนั้น "กัลยาณมิตร" สำคัญจริง ๆ 

เขียน 15 Sep 2010 @ 08:45 ()


ความเห็น (0)