อนุทิน 69536 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๑๑๑๑ |

เข้ามาทำงานเช้าเกินไป จนคนรอบ ๆ ตัวตกใจ แทบยังฝ่าฝนจากอำเภอรอบนอกเข้ามา

สาเหตุง่าย ๆ คือ ออกข้อสอบกลางภาคที่ใช้ค่ำนี้ กับ ประชุมแผนกลยุทธ์กับรองคณบดีฯ 9.00 น.

14.00 น. ประชุมสาขาวิชาฯ จัดตารางสอนภาคเรียนหน้า

15.00 น. ประชุมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ประชุมกันตายไปข้างหนึ่ง ;( ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)