อนุทิน 69497 - ภูสุภา

ป่วย จึงลาป่วย อ่านหนังสือพระไพศาล"บุญที่ถูกลืม"

ครุ่นคิดเรื่องการระลึกถึงความตาย วัฒนธรรมของคนในยุคก่อน ๆ และยุคนี้เกี่ยวกับการจัดการกับความตายไม่เหมือนกัน

การพยายามยื้อยุดการตายของอวัยวะและการนิ่งมองดูอย่างมีสติรับ ความตาย

เขียน 14 Sep 2010 @ 11:29 ()


ความเห็น (0)