อนุทิน 69484 - กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)

  ติดต่อ

วันอังคารที่แล้วประสานกับทีม Spine จะมีการจัดประชุมวิชาการของ Spine 19-21 มกราคม 54 (ถ้าจำไม่ผิด)...เบื้องต้นบอก อ.มาลินีไปแล้ว

- วางแผนทำวิจัย/R2R ในผู้ป่วย spine ไปนำเสนอ

- วางแผนให้ยุวดีทำวิจัย การระงับปวดในspine ไปนำเสนอ

- วางแผนประชุมทีม Ortho สื่อสารให้น้องในทีมทราบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)