อนุทิน 69484 - กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)

วันอังคารที่แล้วประสานกับทีม Spine จะมีการจัดประชุมวิชาการของ Spine 19-21 มกราคม 54 (ถ้าจำไม่ผิด)...เบื้องต้นบอก อ.มาลินีไปแล้ว

- วางแผนทำวิจัย/R2R ในผู้ป่วย spine ไปนำเสนอ

- วางแผนให้ยุวดีทำวิจัย การระงับปวดในspine ไปนำเสนอ

- วางแผนประชุมทีม Ortho สื่อสารให้น้องในทีมทราบ

เขียน 13 Sep 2010 @ 23:02 ()


ความเห็น (0)