อนุทิน 69480 - panchatan

  ติดต่อ

ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชน เราต้องยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ศาสนาพุทธไม่มีสิ่งที่เรียกว่า บังเอิญ ไม่มีคำว่า สองมาตรฐาน มีเพียงมาตรฐานเดียวคือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ ที่พูดประชดประชันกันว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป ก็พูดกันไปเพื่อหาความสนุกให้แก่ปากเท่านั้นเอง

ดังนั้น ใครก็ตามที่พูดถึงเรื่องสองมาตรฐาน ผิดแน่นอน   คำพระที่ว่า กัมมุนา วัตตตี โลโก (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม) ย่อมยืนยันของความเป็นมาตรฐานเดียวได้เป็นอย่างดี   คือว่า ใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ไม่สามารถที่จะหลีกลี้หนีไปไหนได้เลย ส่วนจะรับวิบากซึ่งเป็นผลของกรรม ช้าหรือเร็วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)