อนุทิน 69474 - พระมหา ประมวล แมน เกตุสุริยงค์

  ติดต่อ

บทบาทในชีวิตได้กำหนดเราให้เป็นตัวแสดงต่างๆที่เราอยากจะเป็นบ้างและไม่อยากจะเป็นบ้างสุดแล้วแต่กรรมที่กำหนดให้เป็นไปคนเราจึงต้องพยามสร้างกฎมาบังคับทั้งตัวเองและคนอื่นให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ถูกสร้างโดยไร้ซึ่งความเป็นธรรมและความชอบธรรมต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้เพราะเมื่อเราเห็นเราชอบสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูกแต่เมื่อเราเห็นเราไม่ชอบสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งผิดมนุษย์เราจึงกำหนดทุกอย่างขึ้นโดยพื้นฐานแห่งความพึงพอใจของตนเป็นหลัก

  เขียน:  

ความเห็น (0)