อนุทิน 69429 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๑๐๓ |

ยืน-คืนหนังสือใหม่ ๆ ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ยลต่อจากเมื่อวานไปถึงชั้น 5

มองเห็น "ความไร้วินัย" ของนักศึกษาผู้เข้ามาใช้บริการของห้องสมุดสาธารณะ

นอกจากการแต่งกายแบบไม่เคารพสถานที่แล้ว ยังมีการพูดคุยเสียงดัง

การนำอาหาร-ขนมเข้ามากินภายในห้องสมุดที่มีหนังสืออยู่

"ห้องสมุดมีชีวิต" ไม่ได้หมายถึง ทำอะไรก็ได้ตามใจ โดยไม่ใส่ใจต่อผู้ใช้บริการคนอื่น

ประชุมมหาวิทยาลัยอาจจะต้องขึ้นพูดเกี่ยวกับระบบการใช้บริการของนักศึกษาไร้สำนึกพวกนี้หน่อย

อีกทั้งผู้ควบคุมในห้องสมุดที่ควรทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้ด้วย

"ไม่เคารพระเบียบห้องสมุด ก็ไม่ต้องเข้ามาใช้บริการ" จบ

เขียน 12 Sep 2010 @ 15:23 ()


ความเห็น (0)