อนุทิน 69398 - บุษยมาศ

ภาคเช้า - บ่าย  รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมทำเรื่องการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการ

เขียน 11 Sep 2010 @ 22:06 ()


ความเห็น (0)