อนุทิน 69350 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • งานเปิดอาคารและรับมอบอาคารเรียนหลวงพ่อแย้ม  ฐานยฺตโต  ผ่านไปด้วยดี
 • เหนื่อยแทบขาดใจ  แต่ก็เป็นประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำที่งดงาม
  ในฐานะพิธีกร และหัวหน้างานที่มีส่วนขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ จนลุล่วง
 • ช่วงเช้า  ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพูดคุยกับนักเรียน
  ให้ข้อคิดต่าง ๆ มากมาย  เช่น
            "ข้าราชการคือความจงรักภักดีต่อในหลวง   จงมุ่งมั่นรักษาอุดมการณ์เท่าชีวิต"
            "ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกระปุกออมสินแห่งคุณความดี"
            "ผู้นำมาแล้วก็ไปแต่ประชาชนต้องเป็นมิตรแท้ของกันและกันตลอดไป"
 • ทั้งครูและเด็กต่างประทับใจราชนิกุลผู้มีกิริยามารยาทอันงดงาม
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)