อนุทิน 69336 - ทนัน ภิวงศ์งาม

วันเดือนเลื่อนลับ ห่อนกลับคืนหลัง ชีวิตเพพัง คืนหลังห่อนได้
ลางเทื่อก็สุข ลางทุกข์โศกไหม้ สลับกั๋นไป แบบนั้น
ลางวันสุขขี โชคดีหลายชั้น ลางทุกข์โศกกั้น เป๋นไป
ทั้งหลายเหล่านี้ มันอยู่ที่ใจ๋ สุขทุกข์เพียงใด ล้วนใจ๋แปล๋งปั้น.

เขียน 10 Sep 2010 @ 09:11 ()


ความเห็น (0)