อนุทิน 69324 - บุษยมาศ

ช่วงเช้า เตรียมแบบสอบถามความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร มรพส. ได้ประมาณ 30 กว่าข้อ...เพื่อเตรียมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจข้อคำถาม...ช่วงบ่ายโมง...สอบสัมภาษณ์ รปภ. จำนวน  3 คน + เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 13 คน เลิกงานประมาณ 17.10 น.

เขียน 09 Sep 2010 @ 21:11 ()


ความเห็น (0)