อนุทิน #69320

วันรี้รับการนิเทศการเรียนการสอนจาก คณะศึกษานิเทศก์จากสพป.พจ.2

ตอนบ่ายประชุม  และพรุ่งนี้ประชุมที่อนุบาลทับคล้อ

เขียน:

ความเห็น (0)