อนุทิน #69307

  ติดต่อ

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมในโรงเรียน( เทศบาลชนะชัยศรี)

โดยนักเรียนทำสมุดบันทึกความดี โดยผ่านกิจวัตร 3

วินัย

- ไม่นอนตื่นสาย

-  แต่งกายสุภาพ

- สมาทานศีล 5

เคารพ

- ไหว้พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครูอาจารย์

- เขียนคุณความดีของคุณครู เพื่อน หรือของคนรอบข้าง

- สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

อดทน

- ช่วยเหลือทำงานบ้าน

- อ่านหนังสือเรียนหรือหนังสือที่มีประโยชน์

- นั่งสมาธิ

เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมที่ดีๆซำเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์จะกลายเป็นนิสัยดีๆติดตัวไปตรงกันข้ามถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นระยะนานก็จะกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดตัวไปที่สำคัญก็จะเป็นปัญหาสังคมต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)