อนุทิน 69306 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๐๙๗ |

ได้รับข่าวสารจากท่าน คณิน อุดมความสุข เรื่อง ตัวอักษรมาตรฐานราชการไทย 13 รูปแบบตามมติ ครม. 7 กันยายน 2553 (http://gotoknow.org/file/kaninu/view/615149)

ถือเป็นสิ่งที่ต้องติดตามข่าวสารต่อครับ ..

ข่าว ครม.ให้ติดตั้ง 13 ฟอนต์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=20379&Key=news6

ขอบคุณมากครับ ;)

เขียน 09 Sep 2010 @ 12:21 ()


ความเห็น (0)