อนุทิน 69303 - นาย a อำนวย ต้น, เปล่ง, s สาแก้ว

น้ำใจที่รักเราอย่างแท้จริง ช่วยเหลือเราอย่างแท้จริงนั้น จะหาได้จากหญิงคนใด
นอกจากแม่ของเราเท่านั้นเอง แม้เราจะเติบโตขึ้นมีคนรักเราแต่ก็รักไม่เหมือนแม่รักเรา
หรอก มันรักคนละแบบแม่รักเรานี้ รักอย่างแท้จริง
จาก( ถ้าจิตใจพ่อแม่เป็นธรรม ลูกก็จะเป็นธรรม)
โดย พระธรรมโกศาจรรย์(ปัญญานันทภิกขุ)
เขียน 09 Sep 2010 @ 12:06 () แก้ไข 07 Oct 2010 @ 14:29, ()


ความเห็น (0)