อนุทิน 69301 - นาย เอกราช แก้วเขียว

พรุ่งนี้ 10 กย.53 วันสุดท้ายที่ต้องสรุปผลการทำงานในรอบปี 2553 เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผ่านระบบออนไลน์

เขียน 09 Sep 2010 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)