อนุทิน 69292 - ☆ Z L I P K N O T T ™

  ติดต่อ

พิการ (disabled) คือ บุคคลซึ่งมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดยวิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรียนรู้ และมีความต้องการจำเป็นพิเศษด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป

คนพิการบางคนยังช่วยเหลือตัวเองได้เลย เป็นกำลังใจให้ครับ.. ซึ่งต่างจากคนปกติบางคน

  เขียน:  

ความเห็น (0)