อนุทิน 6929 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

  ติดต่อ

น้องชาย เหมารถข้ามจังหวัดเพื่อจะมานั่งคุย ประสาคนคอเดียวกัน ...

เราคุยกันในประเด็น งานวรรณกรรม ที่อาจเชื่อมกัน ร่วมกันเขียนในอนาคต ในซีกของผมที่เป็นไทยพุทธ และ ซีกของน้องที่เป็นมลายูมุสลิม

คิดกันเบื้องต้นว่า ใช้เรื่องราวเดียวกัน อธิบายตามมุมที่เราไม่เหมือนกันตามวัฒนธรรมที่เราต่างคนต่างก็มีชุดประสบการณ์ของตนเอง

หนังสือ หรือ วรรณกรรมเล่มนี้ จะบอกถึง ความหลากหลายที่งดงาม ในสังคมพหุวัฒนธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)