อนุทิน 69263 - ศรีกรม

  • ๒๓ ส.ค.จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๕๙ คน จากหน่วยงานนอกจำนวน ๒๕ คน
  • จัดที่ห้องแกรนด์บอลรูม เจ้าพระยาปาร์ค
เขียน 08 Sep 2010 @ 14:32 ()


ความเห็น (0)