อนุทิน 69261 - ศรีกรม

  • เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจรับระบบสารสนเทศ ห้องประชุม สถาบันอาญา ชั้น ๘
  • วันสุดท้ายการรับสมัครเจ้าหน้าที่
  • วันพระไปตักบาตรที่วัดกับครอบครัว
  • คติ...การกระทำเป็นของผู้อ่าน การแนะนำเป็นของผู้รู้...
เขียน 08 Sep 2010 @ 14:27 ()


ความเห็น (0)