อนุทิน 69252 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  ติดต่อ

  • 6 กันยา ไปโรงเรียนเช้า แสดงความยินดีรองผอ. และครูที่หน้าเสาธง เซ็นเอกสาร คำสั่งเฉพาะกิจ แจ้งกรรมการในแนวทางการทำงาน
  • บ่ายไปกรุงเทพฯพร้อมคณะ แวะเอาท์เล็ต ถึงที่พักดึก
  • 7 กันยา ยินดีปลัดกระทรวง พม. มา มศว. ซื้อของพันธ์ทิพย์ ถึงบ้านดีก
  • 8 กันยา ทำเอกสารความชอบ ผอ.10หน้า เย็นประชุมครู
  เขียน:  

ความเห็น (0)