อนุทิน 69234 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

ประชุมตั้งแต่เช้า เช้าฝนลงเม็ด บ่ายแดดแรง เย็นฟ้าครื้มแต่ฝนไม่ตก หมดไปอีกหนึ่งวัน

เขียน 07 Sep 2010 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)