อนุทิน 69232 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • สอนนักเรียนรุ่นนี้รู้สึกสุขใจไม่น้อย
  ม.๖/๑  ตั้งใจเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง
  ม.๖/๒  ช่างพูดช่างเจรจา  ห้องเรียนมีสีสันสนุกสนานเฮฮา
  ม.๖/๓  นักเรียนเรียบร้อยมีผู้ชายไม่กี่คนผู้หญิงจึงเป็นใหญ่
  ม.๖/๔  นักเรียนชายชอบเข้าเรียนสายสุดท้ายก็แพ้ไม้เรียวครู ห้องนี้มีสมฤทัย
             เป็นตัวชูโรง   เด็กผู้ชายตลกโปกฮามีสารพัด
  ม.๖/๕  ต้องดูแลเอาใจใส่ยิ่งกว่าไข่ในหิน  เพราะเป็นเด็กพิเศษขยันเรียนน้อยกว่า
            ห้องอื่น   ต้องเรียนปนเล่นทำทุกอย่างให้ได้ใจเด็ก
 • วิเคราะห์ผู้เรียนแล้วปรับเปลี่ยนกลยุทธ์สำคัญที่สุดต้องเรียนรู้การทำใจ
  สอนเด็กให้สนุกเป็นสุขทุกครั้งที่สอน  ที่สำคัญต้องสอนวิชาชีวิตให้มากที่สุด
เขียน 07 Sep 2010 @ 19:20 () แก้ไข 07 Sep 2010 @ 19:25, ()


ความเห็น (0)