อนุทิน 6922 - Ka-Poom

  ติดต่อ

(๓๙)...

ติดค้าง

การถอดบทเรียน "วิถีธรรมแห่งการปฏิบัติภาวนาตามสายทางกรรมฐาน" และ "วิถีธรรมชาติที่ดำเนินอยู่ทุกวันนี้"

ต้องเร่งบันทึกไว้ เพราะจะตายเมื่อไรก็ยังไม่รู้เลย***

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)