อนุทิน 69219 - pjo_attend

pjo_attend
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“Nothing can be more important than being able to choose the way we think.”

Eknath Easwaran (1910–1999)

ข้อความนี้ น่าจะจริง

แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่สิทธิที่เราได้

เรื่องสำคัญอยู่ที่ ความสามารถที่จะใช้สิทธินั้นอย่างมีประโยชน์

คนเราจะเลือกอะไร ก็อยู่บนฐานของข้อมูล (รวมท้ังความรู้ ประสบการณ์ อาจรวมถึงเสียงกระซิบ รางสังหรณ์)

หลายคนจึงไม่เคยใช้สิทธิที่ได้มาอย่างมีประโยชน์

 

เขียน 07 Sep 2010 @ 11:44 () แก้ไข 07 Sep 2010 @ 11:50, ()


ความเห็น (0)