อนุทิน 69218 - ครูดีในดวงใจ

โรงเรียนบ้านตะเคียนราม  เป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ของชมรมพุทธศาสตร์สากล  วัดพระธรรมกาย

ความมุ่งมั่นของเรา

1.  ต้องการเห็นนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางที่ถูกต้อง

2.  มีจุดประสงค์เพื่อชี้แนวทางที่นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนให้เห็นคุณค่าของตน

3.  รางวัลหรือสิ่งตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเท่านั้น  สิ่งที่ต้องการสูงสุดก็คือเรามีเด็กดีมีคุณธรรมมากขึ้นในสถานศึกษาของเรา

              ............จากแนวคิดของนายสุรเชษฐ์  เสนาสุ  ครูผู้ประสานงานฯ............

 

เขียน 07 Sep 2010 @ 11:38 ()


ความเห็น (0)