อนุทิน 69217 - คิม นพวรรณ

วันนี้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนทั้งโรงเรียน  และเด็กเล็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กของตำบลด้วยอีกส่วนหนึ่ง

ครูและนักเรียนตื่นเต้น  ผลัดกันสอนเด็กและรีบลงมาช่วยกันทำก๋วยเตี๋ยวอย่างขะมักเขม้น  นักเรียนเสนอว่า "อยากนั่งทานพร้อมกันทั้งโรงเรียน"  เพราะที่ผ่านมาหากมีการเลี้ยงแบบนี้ "นักเรียนจะเข้าแถวรับไปทานตามอัธยาศัย"

คุณครูนินและเพื่อนช่วยกันทำน้ำดื่มสมุนไพร   นักเรียนอีกกลุ่มช่วยกันจัดโต๊ะวางภาชนะ  วางหม้อก๋วยเตี๋ยว และวางหม้อน้ำดื่มสมุนไพร และไปเก็บชามจากนักเรียนแต่ละชั้นมาวางรอใส่ก๋วยเตี๋ยว

การเลี้ยงอาหารกลางวันครั้งนี้เป็นการตอบแทนที่นักเรียนให้โอกาสใน "ความเป็นครู" ถือว่านักเรียนมีบุญคุณ  ที่ไม่เคยคิดมองข้าม

ขอขอบคุณคุณครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมค่ะ

เขียน 07 Sep 2010 @ 10:05 ()


ความเห็น (0)