อนุทิน 69205 - บุษยมาศ

ช่วงเช้าเคลียร์งานบนโต๊ะ เก็บงานเก่าเข้าแฟ้ม จัดเอกสารให้เข้าระบบ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่อง "แฟ้มสะสมผลงาน" Portfolio โดยมี ผศ.สมบัติ  พรหมเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด...ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล...

เขียน 06 Sep 2010 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)