อนุทิน 69201 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ฉันและครูกนกกาญจน์ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ม.๖/๕ ที่เหลืออีกสามคน 
    ได้แ่ก่  ศรราม  วัชรพล  และสมหวัง   ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์  ต่อไปต้องสรุป
    บันทึกการเยี่ยมบ้านพร้อมภาพถ่าย
  • ลูกศิษย์ทั้งสามสิบเอ็ดคนของฉัน  บางคนน่าสงสารกว่าที่ฉันคิดมากมาย
    ชีวิตเด็ก ๆ ช่างเปราะบาง  เมื่อขาดภูมิคุ้มก้ันในชีิวิตปัญหาที่ผู้ใหญ่ไม่คาดคิดจึงตามมา
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)