อนุทิน 69179 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  ติดต่อ

๙กันยายน ๒๕๕๕๓ น.ร.และคณะครูระดับชั้นม.๖ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จะไปปลูกป่าชายเลนที่ บ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

  เขียน:  

ความเห็น (0)