อนุทิน 69164 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 4 กันยา ไปร่วมชมการนำเสนอผลงานดีเด่น Good Practices ของครูที่ สพม.19 จัดเป็นวันที่ 2 วันนี้คัดตัวแทนมานำเสนอ ได้เสนอแลกเปลี่ยนก่อนปิดด้วย
  • 5 กันยา ไปร่วมการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระด้านสารสนเทศโดยใช้โปแกรม Student 51 ก่อนปิดอบรมได้นำเสนอแลกเปลี่ยนเรื่องการทำบล็ิกและการพัฒนาเขตพิ้นที่มัธยมเขต19 ให้ล้ำหน้า และเป็นผู้กล่าวปิดการอบรม
  • ทั้งสองรายการอบรมนี้ เป็นเลขานุการกรรมการิำนวยการด้วย
เขียน 05 Sep 2010 @ 18:01 ()


ความเห็น (0)