อนุทิน 69160 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

@หลากพันธุ์ไม้มากมีในป่าใหญ่
ต่างรักใคร่เคียงข้างแม้ต่างสี
เพียงรู้ให้รู้รับนับไมตรี
แท้ชีพนี้ทั้งคนไม้มิต่างกัน

                            ดอกไผ่

  เขียน:  

ความเห็น (0)