อนุทิน 69124 - ภานุวัฒน์

ภานุวัฒน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายที่เหมาะสม และดีที่สุดสำหรับตัวเราควรจะเป็น การออกกำลังกายที่เรามีความพอใจที่จะทำ และสามารถที่จะทำได้ อย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ การออกกำลังกาย จะต้องเป็นสิ่ง ที่ตัวเราต้องการทำ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับให้ทำคำแนะนำ ต่อไปนี้ เป็นเพียงข้อเสนอแนะ บางประการในการเลือกวิธีการออกกำลังกาย สำหรับตัวท่าน 

แม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความว่าใครคือผู้สูงอายุ แต่ที่ยึดถือกัน ทั่วไป โดยประมาณว่าอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปถือว่าสูงอายุ ซึ่งผู้ที่ยังแข็งแรงดี สมองแจ่มใส ยังทำงานได้เป็นปกติอาจจะไม่ยอมรับ เพราะในขณะนี้ ผู้คนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนความก้าวหน้าของการแพทย์ ทั้งในด้านป้องกันและการรักษาพยาบาลดีขึ้น คนที่สูงอายุขึ้นยังคง แข็งแรง สมบูรณ์มีให้เห็นมากมาย และสิ่งที่สำคัญที่สุด ในกลุ่มคน ที่สูงอายุและแข็งแรงเหล่านี้คือ การออกกำลังกาย

เขียน 05 Sep 2010 @ 13:52 ()


ความเห็น (0)