อนุทิน 69096 - ศุภลักษณ์

  ติดต่อ

1. ตรวจข้อสอบนักเรียนชั้น ม.3 . ม.6 

2. ส่งใบ ปพ.6

3. เตรียมการสอนนักเรียนในวันจันทร์  วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิชา ศิลปะ ม.4

  เขียน:  

ความเห็น (0)