อนุทิน 6908 - wwibul

wwibul

@6899 ผมเคยอ่านในหนังสือเรื่องเกี่ยวกับสงครามในโลกยุคใหม่ (ให้คนยืมไปอ่าน เลยไม่มีอ้างอิงชื่อคนเขียน-ชื่อหนังสือ) เขาชี้ประเด็นว่า แนวคิดเรื่อง hyperlink เรื่อง "ชี้แล้ว link" จริง ๆ แล้ว เป็นแนวคิดเรื่อง font loading ในโปรแกรมพิมพ์เอกสารยุคแรก ๆ คือ มีอักขระประกบหน้าหลังเพื่อบังคับแสดง แฟ้ม font ในเครื่อง

มาปรับแค่นิดเดียว เป็น มีอักขระประกบหน้าหลังแล้วคลิกแสดงแฟ้มอื่นข้ามเครื่อง (ด้วย html tag)

เป็นตัวอย่างของการปฎิวัติโดยการพลิกมุมมองไปนิดเดียว

เขียน 21 May 2008 @ 21:07 () แก้ไข 21 May 2008 @ 21:21, ()


ความเห็น (0)