อนุทิน 69025 - lesson

  ติดต่อ

ใดๆในโลก ล้วน  อนิจจัง     การดูแลรักษาด้านกายที่ว่ายาก ไม่เท่าการรักษาด้านจิตใจ

ที่ยากกว่า แต่ช่างมีคุณค่ายิ่งต่อการเยียวยา บุญใดที่ทำมา ขอสิ่งศักดิ์สิทธ์จงดลบันดานแต่สิ่งดีดี เพื่อช่วยคนพ้นทุกข์ด้วยเทอญ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)