อนุทิน #68999

  ติดต่อ

อ่านรายชื่อข้าราชการครูผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการมาตรการ ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  สุมอ่านจังหวัดที่เดาว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นรับราชการอยู่  พบว่ามีเพื่อนร่วมรุ่นลาออกรุ่นนี้ทุกจังหวัด

สำหรับ สพท.พิษณุโลก เขต ๑ - ๓  ได้พบว่า คนเก่ง คนดี คนมีความสามารถ  ลาออกกันเป็นส่วนใหญ่  .... ใจหายจัง 

  เขียน:  

ความเห็น (0)