อนุทิน 68961 - รีไซเคิลแมน

- ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากคณะทำงานจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน สำหรับผมยอมรับกับตนเองว่า เราเองอาจมีความรู้ไม่พอกับตำแหน่งดังกล่าว และยอมรับในความสามารถของเพื่อนๆ ที่เรียนสูงกว่า ว่ามีมุมมอง วิสัยทัศน์ ที่กว้างกว่า ที่จะพอขับเคลื่อนให้การจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสัมฤทธิ์ผล

- ทำให้ค้นพบตนเองมองเห็นคุณค่าของการศึกษาว่า "ยิ่งเรียนสูง ยิ่งมีความรู้ความสามารถสูง และมีโอกาสขับเคลื่อนได้ดีกว่า" ผมยอมรับในตนเองและเพื่อนๆ เหล่านั้น

- ตรงนี้ทำให้ผมตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง

เขียน 02 Sep 2010 @ 20:37 () แก้ไข 02 Sep 2010 @ 20:41, ()


ความเห็น (0)