อนุทิน 68961 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

- ตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากคณะทำงานจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน สำหรับผมยอมรับกับตนเองว่า เราเองอาจมีความรู้ไม่พอกับตำแหน่งดังกล่าว และยอมรับในความสามารถของเพื่อนๆ ที่เรียนสูงกว่า ว่ามีมุมมอง วิสัยทัศน์ ที่กว้างกว่า ที่จะพอขับเคลื่อนให้การจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานสัมฤทธิ์ผล

- ทำให้ค้นพบตนเองมองเห็นคุณค่าของการศึกษาว่า "ยิ่งเรียนสูง ยิ่งมีความรู้ความสามารถสูง และมีโอกาสขับเคลื่อนได้ดีกว่า" ผมยอมรับในตนเองและเพื่อนๆ เหล่านั้น

- ตรงนี้ทำให้ผมตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเอง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)