อนุทิน 6896 - เพื่อนร่วมทาง

  • วันนี้ ทบทวนกิจกรรมที่คงเหลือต้องทำในปีนี้ เรื่องชมรมผู้สูงอายุ
  • ที่ค้างอยู่ คือ ประเมินผลชมรมฯ
  • ติดตามงานชมรมฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ร่วมกับงานหมอแหวว (ฟันเทียม) และหมออ้อย (ส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ)
  • จัดประชุม ลปรร. ชมรมผู้สูงอายุภาคใต้
  • เร่งด้วย คือ ประเมินผลชมรมฯ กำหนด 30 มิย. อีกเดือนกว่าๆ ...
  • วันนี้เพิ่งตั้งเรื่อง จะอนุมัติได้คง 1 อาทิตย์ แต่ว่าจะ fixed ตัวผู้เข้าประชุม ... ประเมินความเสี่ยงแล้วคงมีน้อย ... น่าจะราบรื่น
  • เหลือแต่เตรียมเนื้อหาการประชุมน่ะแหล่ะ
เขียน 21 May 2008 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)