อนุทิน 68952 - ครูใจดี

  ติดต่อ

ยามที่หัวใจเราหนาว

หรือเราทำให้หัวใจของใครหนาว

เคยถึงถึงผ้าห่มกันบ้างไหม...

ผ้าห่ม...ของหัวใจ  ที่ชื่อว่า  ค ว า ม รั ก

ผืนบางๆ ที่ถักทอจากความเอื้ออาทรความเอาใจใส่

แ ล ะ ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย

อย่าลังเลที่จะหยิบขึ้นมาคลุมให้คนที่อยู่ข้างๆ

แม้บางครั้งเราอาจจะรู้สึกหนาวเพราะรักของใคร

แต่ก็อย่าให้ใครรู้สึก  ห น า ว  เพราะ  รั ก  ของเรา

เพลงนี้เลย...หนาวเนื้อ

http://www.youtube.com/watch?v=Ei4MNYLjKHU

  เขียน:  

ความเห็น (0)