อนุทิน 68945 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • 1 กันยา ทำงานกลุ่มต่อ การพักกลางวัน ผอ.สมป. นายสงบ มณีพรหม มาเยี่ยมให้กำลังใจ 
  • โทรศัพท์ มีกรณี ทัศนศึกษาเกาหลีของสหกรณ์ การไปยินดีปลัด พม. เร่งรัดเงินงบของเขต 1 (โครงการคุณธรรม เจษฎา เงินตอบแทนไปซิมโปเซียม ปิยวรรณ การไปร่วมงานแลกเปลี่ยนเบส ที่เลยพิท พิกุล และการไปประกวดสท่อที่อุตรดิตถ์ พิกุล)
  • 2 กันยา นำเสนองานกลุ่ม และวิพากษณ์การทำโฟกัสกรุ๊ป 4 ภูมิภาค บ่ายรวมกลุ่มทำเครื่องมือเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ แบบสอบถามสำหรับผู้บริหาร สำหรับครู และสำหรับนักเรียน
  • บ่ายสองครึ่งหลังทำงานกลุ่ม ไปสพฐ.กับมนต์ชัย รถเตรียมน้อมฯ แงะหาคุณหมู แดง ยื่นหนังสือหน้าห้อง รองสมเกียรติ แวะยินดี รองปลัดนิวัตร นาคะเวช เย็นทานอาหารอิสานที่ราชเทวี กลับ ทำงาน เขียนบันทึก
เขียน 02 Sep 2010 @ 12:54 () แก้ไข 02 Sep 2010 @ 20:57, ()


ความเห็น (0)