อนุทิน 68895 - โสภณ เปียสนิท

วันพุธที่ 1 กย.53 เช้าเตรียมการออกอากาศทางไกล เป็น power Point จำนวน 36 แผ่น ต่อการออกอากาศ 1 ชม. โดยประมาณ บ่ายสอน นศ.ปี1 วิชา Business English Usage1 เรื่อง Adverbs และฝึกการแปล CPI showed 0.2%

เขียน 01 Sep 2010 @ 22:34 ()


ความเห็น (0)